2. Hafta (MesageBox-if-RadioButon)

Ön Bilgi : Derste komutlar anlatıldıktan sonra aşağıdaki örnekler ile pekiştirme yapınız.
Amaç : 
MessageBox Kullanımı, İf Komutunun kullanımı, RadioButon kullanımını kavramak.
İf komutunun temel kullanımını pekiştirecektir.
Öğrenciler, Messagebox üzerindeki hangi buton tıklanırsa ona göre işlem yapmayı kavrayacaktır.
Seçilen RadioButona uygun işlem yapmayı kavrayacaktır.

1. Uygulama : Girilen 4 nota göre ortalama hesaplayıp label’a yazacak, ortalama 50 yada 50’den büyükse durum olarak geçti, değilse kaldı yazacaktır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
          double y1, y2, p1, p2, ortalama;
          y1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
          y2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
          p1 = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
          p2 = Convert.ToDouble(textBox4.Text);

          ortalama = (y1 + y2 + p1 + p2) / 4;

          label6.Text = ortalama.ToString();

          if (ortalama < 50)
            label8.Text = "Kaldı";
          else
            label8.Text = "Geçti";
      }
      catch 
      {
        
        
      }
      
      
    }

 

2. Uygulama : Radiobutona göre renk seçilip değiştir tıklandığında formun rengi istenilen renge göre değişecektir.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       
      if (radioButton1.Checked == true)
      {
        this.BackColor = Color.Blue;
      }

      if (radioButton2.Checked == true)
      {
        this.BackColor = Color.Green;
      }

      if (radioButton3.Checked == true)
      {
        this.BackColor = Color.Pink;
      }
    }

3. Uygulama : Bir üçgenin tüm kenarları girildiğinde üçgenin çeşidini gösteren program. üç butondan uygun olanın rengi yeşil diğerleri kırmızı yapılacaktır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        int k1, k2, k3;
        k1 = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
        k2 = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
        k3 = Convert.ToInt16(textBox3.Text);

        if (k1 != k2 && k2 != k3 && k1 != k3)
        {
          button2.BackColor = Color.Green;
          button3.BackColor = Color.Red;
          button4.BackColor = Color.Red;
        }

        else if (k1 == k2 && k2 == k3 && k1 == k3)
        {
          button2.BackColor = Color.Red;
          button3.BackColor = Color.Red;
          button4.BackColor = Color.Green;
        }

        else
        {
          button2.BackColor = Color.Red;
          button3.BackColor = Color.Green;
          button4.BackColor = Color.Red;
        } 
      }
      catch 
      {
        textBox1.Focus();
        
      }
    }

 

4. Uygulama : Küp yada Kare radiobutonlarından hangisi seçilirse girilen sayının küpünü yada karesini alan program

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int a,s;
      a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      if (radioButton1.Checked==true)
      {
        s = a * a;
        label2.Text = s.ToString(); 
      }
      if (radioButton2.Checked)
      {
        s = a * a*a;
        label2.Text =s.ToString();

      }

5. Uygulama : Girilen iki sayıyı hangi radiobuton seçilmişse ona göre toplayan, çıkaran,çarpan yada bölen program

try
      { 
       //programın yapacağı asıl iş
        double s1, s2, sonuc;
        s1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
        s2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
        if (radioButton1.Checked == true)
        {
          sonuc = s1 + s2;
          label4.Text = sonuc.ToString();
        }
        else if (radioButton2.Checked == true)
        {
          sonuc = s1 - s2;
          label4.Text = sonuc.ToString();
        }
        else if (radioButton3.Checked == true)
        {
          sonuc = s1 * s2;
          label4.Text = sonuc.ToString();
        }
        else if (radioButton4.Checked == true)
        {
          sonuc = s1 / s2;
          label4.Text = sonuc.ToString();
        }
      }
      catch
      { 
       //programda hata olursa ne olacağını yazarız
        label4.Text = "Lütfen doğru değerler girin";
      }

6. Uygulama : Girilen yaşa ve cinsiyete göre kişinin askere gidip gidemeyeceğini bulan program. (Kişi erkek ve 20 yaşında yada daha büyükse askere gidebilir.)

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       int yas;
 
yas = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
 
if ((yas >= 20) && (radioButton1.Checked))
 
 {
 label2.Text = "Askere Gider";
 }
 
 else
 {
 label2.Text = "Askere Gidemez";
 }

    }

7. Uygulama : Buton tıklandığında çıkan messagebox üzerindeki butonlardan hangisinin seçildiğini gösteren program.

DialogResult sonuc;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string k_adi, sifre;
      k_adi = textBox1.Text;
      sifre = textBox2.Text;
      if (k_adi == "admin" && sifre == "admin")
      {
         sonuc = MessageBox.Show("Giriş başarılı", "Giriş", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);
      }
      else
      {
        sonuc = MessageBox.Show("Giriş başarısız", "Giriş", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);
      
      }
      if ( sonuc == DialogResult.OK)//okey butonu tıklandıysa 
      {
        label3.Text = "Tamam tıklandı";
      }
      if (sonuc == DialogResult.Cancel)//cancel butonu tıklandıysa
      {
        label3.Text = "iptal tıklandı";
      }
    }

8. Uygulama : Daha evvel belirlenen kullanıcı adı ve şifreye göre girişi başarılı yada başarısız sayarak ona uygun messagebox ile bildiren ve çıkan messagebox içinden hangi butonun tıklandığını gösteren program.

DialogResult sonuc;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sonuc = MessageBox.Show("Bir Buton tıklayınız","buton",MessageBoxButtons.YesNoCancel,MessageBoxIcon.Stop);
      if (sonuc == DialogResult.Yes)
      {
        label1.Text = "Evet Tıklandı";
      }
      if (sonuc == DialogResult.No)
      {
        label1.Text = "Hayır Tıklandı";
      }
      if (sonuc == DialogResult.Cancel)
      {
        label1.Text = "İptal Tıklandı";
      }
    }

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir