4. Hafta (Listbox)

1. Uygulama : Textbox’a girilen bilgiler listbox’a ekleme ve hangi listbox seçilirse diğer listboxlarında aynı satırındaki bilgiyi seçme ve seçilen silme.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
      listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
      listBox3.Items.Add(textBox3.Text);
      listBox4.Items.Add(textBox4.Text);
    }
   
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {//sil butonu
      int secilen;
      secilen = listBox1.SelectedIndex;
      listBox1.Items.RemoveAt(secilen);
      listBox2.Items.RemoveAt(secilen);
      listBox3.Items.RemoveAt(secilen);
      listBox4.Items.RemoveAt(secilen);
    }
    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen;
      secilen = listBox1.SelectedIndex;
      listBox2.SelectedIndex=secilen;
      listBox3.SelectedIndex=secilen;
      listBox4.SelectedIndex=secilen;
      
    }
    private void listBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen;
      secilen = listBox2.SelectedIndex;
      listBox1.SelectedIndex = secilen;
      listBox3.SelectedIndex = secilen;
      listBox4.SelectedIndex = secilen;
    }
    private void listBox3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen;
      secilen = listBox3.SelectedIndex;
      listBox2.SelectedIndex=secilen;
      listBox1.SelectedIndex=secilen;
      listBox4.SelectedIndex=secilen;
      
    }
    private void listBox4_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen;
      secilen = listBox4.SelectedIndex;
      listBox2.SelectedIndex=secilen;
      listBox3.SelectedIndex=secilen;
      listBox1.SelectedIndex=secilen;
      
    }

2. Uygulama : Girilen bilet numaralarını listbox’a ekleme ve bu numaralar arasında sadece bir tanesini seçme.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
      textBox1.Text = "";
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int sirano;
      Random rastgele = new Random();
      sirano = rastgele.Next(0,listBox1.Items.Count);
      listBox1.SelectedIndex = sirano;
      label2.Text = listBox1.Text; //seçili olanın text'i
      label2.Text = listBox1.Items[sirano].ToString(); 
      //sıra numarası kaçsa o elamanın text'i
      
    }

3. Uygulama : Girilen bilet isimleri listbox’a ekleme ve bu isimler arasında kura asil ve yedekleri belirleyen kura çekimi yapma.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
      textBox1.Clear();
      textBox1.Focus();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int sayi = rastgele.Next(0,listBox1.Items.Count);
      listBox2.Items.Add(listBox1.Items[sayi].ToString());
      listBox1.Items.RemoveAt(sayi);
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rastgele = new Random();
      int sayi = rastgele.Next(0, listBox1.Items.Count);
      listBox3.Items.Add(listBox1.Items[sayi].ToString());
      listBox1.Items.RemoveAt(sayi);
    }

4. Uygulama : Textbox’a girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bularak ilgili listbox içine alma ve her seferinde kaç tane sayı olduğunu bulma

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int a, teksayi, ciftsayi;
      a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      if (a % 2 == 0)
        listBox2.Items.Add(a);
      else
        listBox1.Items.Add(a);
      teksayi = listBox1.Items.Count;
      ciftsayi = listBox2.Items.Count;
      label4.Text = ciftsayi.ToString();
      label5.Text = teksayi.ToString();

    }

5. Uygulama : Textbox’lara girilen sayıları ve Checkbox’ta verilen işlemlerden hangileri seçilirse işlemi ve sonucunu listbox’a yazdırma

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Clear();
      int sayi1, sayi2, toplam, fark, carpim, bolum;
      sayi1 = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
      sayi2 = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
      if (checkBox1.Checked == true)
      {
        toplam = sayi1 + sayi2;
        listBox1.Items.Add(sayi1+"+"+sayi2+"="+toplam);
        
      }
      if (checkBox2.Checked == true)
      {
        fark = sayi1 - sayi2;
        listBox1.Items.Add(sayi1 + "-" + sayi2 + "=" + fark);
      }
      if (checkBox3.Checked == true)
      {
        carpim = sayi1 * sayi2;
        listBox1.Items.Add(sayi1 + "*" + sayi2 + "=" + carpim);
      }
      if (checkBox4.Checked == true)
      {
        bolum = sayi1 / sayi2;
        listBox1.Items.Add(sayi1 + "/" + sayi2 + "=" + bolum);
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      listBox1.Items.Clear();
      checkBox1.Checked = false;
      checkBox2.Checked = false;
      checkBox3.Checked = false;
      checkBox4.Checked = false;
      textBox1.Focus();

    }

sas

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir