3. Hafta(Checkbox-Listbox)

Ön Bilgi : Checkbox ve Listbox anlatıldıktan sonra aşağıdaki uygulamaları yaptırınız.
Amaç : 
Checkbox ve Listbox kontrollerinin anlaşılması için uygulamalar yaptırmak.

1. Uygulama : Checkbox ile verilen ülkelerden hangileri seçilirse bir label’a başkentini yazdıran program.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      label2.Text = "";
      if (checkBox2.Checked)
        label2.Text = label2.Text + "Ankara ";
      if (checkBox1.Checked)
        label2.Text = label2.Text + "Moskova ";
      if (checkBox3.Checked)
        label2.Text = label2.Text + "Bakü ";
      if (checkBox5.Checked)
        label2.Text = label2.Text + "Tahran ";
      if (checkBox4.Checked)
        label2.Text = label2.Text + "Ottowa ";
    }

2. Uygulama : Textbox’a girilen ismi ve seçilen hobileri birleştirerek bir label’a yazan program

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string ad,hbi="";
      ad = textBox1.Text;
     if (checkBox1.Checked)
      hbi =hbi+ checkBox1.Text+" ";
     if (checkBox2.Checked)
       hbi = hbi + checkBox2.Text + " ";
     if (checkBox3.Checked)
       hbi = hbi + checkBox3.Text + " ";
     if (checkBox4.Checked)
       hbi = hbi + checkBox4.Text + " ";

     label3.Text = "Merhaba " + ad + " Hobileriniz=" + hbi;
     }

 

3. Uygulama : Bir sipariş listesinden hangi siparişler verilmişse seçildiğinde toplam fiyatı bir label’a yazan program

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double hesap;
      hesap = 0;
      if (checkBox1.Checked)
        hesap = hesap + 1;
      if (checkBox2.Checked)
        hesap = hesap + 5;
      if (checkBox3.Checked)
        hesap = hesap + 10;
      if (checkBox4.Checked)
        hesap = hesap + 5;
      if (checkBox5.Checked)
        hesap = hesap + 1.5;

      label2.Text = hesap.ToString()+"TL";
    }

 

4. Uygulama : Bir ürünün fiyatı girildikten sonra checkbox tıklanırsa fiyata kdv ekleyerek hesaplayan seçilmediyse fiyatı direk olarak label’a yazan program.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      double fiyat;
      fiyat = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
      if (checkBox1.Checked)
        fiyat = fiyat + (fiyat * 18) / 100;
      label3.Text = fiyat.ToString();

    }

 

5. Uygulama : Textbox’a girilen ad,soyad, sınıf ve numara bilgilerini ilgili listboxlara ekleyen program.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
      listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
      listBox3.Items.Add(textBox3.Text);
      listBox4.Items.Add(textBox4.Text);
    }

 

6. Uygulama : Ders adı ve notları girildikten sonra ortalamayı hesaplayarak dersin adını ve ortalamasını ilgili listboxlara yazan program.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    { //hesapla butonu
      string a = textBox1.Text;
      int y1, y2, p;
      double ort;
      y1 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
      y2 = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
      p = Convert.ToInt32(textBox4.Text);
      ort = (y1 + y2 + p) / 3;
      listBox1.Items.Add(a);
      listBox2.Items.Add(ort);
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    { //temizle butonu
      listBox1.Items.Clear();
      listBox2.Items.Clear();
      textBox1.Clear();
      textBox2.Clear();
      textBox3.Clear();
      textBox4.Clear();
    }

7. Uygulama : Textboxlara girilen bilgileri listboxlara eyleyen ve istenildiğinde seçen,silen veya bulan program

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    { //ekle
      listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
      listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      label6.Text = listBox1.Items.Count.ToString();//kayıt sayısını verir.

    }
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    { //sil
      int s=listBox1.SelectedIndex;//seçili olanın sıranosunu verir.
      listBox1.Items.RemoveAt(s);
      listBox2.Items.RemoveAt(s);
      label6.Text = listBox1.Items.Count.ToString();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    { //temizle
      listBox1.Items.Clear();
      listBox2.Items.Clear();
      label6.Text = listBox1.Items.Count.ToString();
    }
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    { //ada göre bul
      int i;
      i = listBox1.FindString(textBox1.Text);//listboxda arama yapar bulduğu 
                          //satırın sıranosunu tutar
      textBox2.Text = listBox2.Items[i].ToString();
    }

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir