Diyot Sağlamlık Testi

Diyotlar tek yönde akım geçirdiği için hem sağlamlık testini yapmak hemde uçlarını bulmak oldukça kolaydır. Bunu için;

Ölçü aleti diyot ölçüm kademesine alınır. Ölçü aletinde bulunan uçlar problar diyotun açlarına dokundurulur. Daha sonra uçlar yer değiştirilerek tekrar ölçüm yapılır. Bu yapılan ölçümlerde ölçü aletinin sadece birisinde değer göstermesi gerekir. Eğer ölçümlerin sadece birinde değer gösteriyorsa diyot sağlamdır. Yapılan ölçümlerde hiç değer göstermezse yada iki ölçümde de değer gösterirse diyotta sorun vardır anlamına gelir. Eğer diyot sağlamsa ölçü aletinin problarının takılı olduğu kırmızı uç diyodun anodunu(+), siyah uç ise katodunu(-) gösterir.Aşağıdaki animasyonu oynatarak diyotun sağlamlık testinin ve uçlarının bulunuşunu görebilirsiniz.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir