Elektrik Elektronik Ve Ölçme

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ MODÜLÜ DEĞERLENDİRME SORULARI – 1 –

1) Başlıca fiziksel büyüklükler nelerdir?
2) Uzunluk ölçü birimi nedir? Ne ile ölçülür?
3) 1 inçkaç cm. uzunluktadır?
4) Ağırlık ölçü birimi nedir?
5) Alan nedir? Alan ölçüsü birimi nedir?
6) Hacim ölçüsü birimi nedir?
7) Silindir şeklindeki kabın taban yarıçapı5 cmve yüksekliği10 cmise tebeşirin hacmini hesaplayınız?
8 ) Bir maddenin birim hacminin kütlesine ne denir?
9) Basınç birimleri nelerdir?
10)Basınç hangi ölçü aleti ile ölçülür?
11) Sıcaklık ne ile ölçülür? Sıcaklık birimi nedir?
12)Birimi derecedir. Santigrad, Fahrenheit (fahrenayt), Kelvin, Reomür dereceleri kullanılır.
13) Denge ölçümü için ne kullanılır?
14) Elektriksel iş birimi nedir? Ne ile ölçülür?
15) 5 kw’lık bir elektrik cihazı 360 dakika süresince çalıştırılacaktır. Bu elektrik cihazının yaptığı işi hesaplayınız. ( 1 saat 60 dakikadır. )
16) Bir motorun gücü 3000 watt ise bu motorun gücü kaç beygir gücüdür?
17) Enerji nedir?
18) Kesiti ve çapı ölçen ölçü aletleri nelerdir?
19) Daha çok iş parçalarının uzunluk, çap ve yüksekliklerini ölçmede kullanılan ölçü aleti hangisidir?
20) Kumpas ile mikrometrenin hangisi ile daha hassas ölçüm yapılabilir?
21) Hız birimi nedir?
22) Hız ölçü aletlerini yazınız.
23) Devir sayısını ölçen ölçü aletleri nelerdir?
24) Aydınlık şiddeti hangi ölçü aleti ile ölçülür?
25) Ses seviyesi hangi ölçü aleti ile ölçülür?
26) Aşağıdaki uzunluk diyagramında boşlukları doldurunuz.
5Metre : …………………desimetre:………………….santimetre : …………………mili metre
27)Başlıca ağırlık ölçü aletlerini yazınız
28)Bir üçgenin yüksekliği 5 cmve taban uzunluğu 8 cmise bu üçgenin alanı kaç cm2’dir.
29)Bir kenarı50 cmdiğer kenarı80 cmolan bir masanın alanını hesaplayınız. Bulduğunuz değeri metre kare cinsine çeviriniz.
30)Çapı 5 mmolan bir dairenin alanı kaç mm2’ dir?
31)Eni480 cm. boyu530 cmve yüksekliği280 cmolan odanın hacmi kaç metreküptür?
32)Enerji çeşitlerini yazınız.
33)Bir elektrik cihazı 220 voltluk şebekeden 5 amper akım çekmektedir. Bu cihazın gücü kaç kilowatt’tır? Hesaplayınız.
34)Saatte 80km/saat hızla giden bir araç 7 saatte ne kadar yol alır?

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLERİN ÖLÇÜLMESİ MODÜLÜ DEĞERLENDİRME SORULARI–2-

 1. İletken nedir? En az beş tane örnek veriniz.
2. Yalıtkan nedir? En az beş tane örnek veriniz.
3. Büyük kesitteki iletkenlerin eklenmesi için ise ne kullanmak gerekir?
4. Genellikle küçük kesitteki iletkenler için kullanılan birbirine bağlanma yöntemlerini yazınız.
5. Çok telli ve kalın kesitli iletkenlerin uçlarına, bağlamadan önce ne takılmalıdır?
6. İletkenler niçin eklenir? Açıklayarak yazınız.
7. Buvat nedir?
8. Buton nedir?
9. Cihazların gerilim altında olmayan metal kısımlarının topraklanmasına ne denir?
10. Spiral borular nerelerde kullanılır?
11. Bir buton zil tesisatının kapalı ve açık şemalarını çiziniz. (2×10=20 puan)
12. Zil tesisatlarında kullanılan 220 Volt’luk gerilimi düşürmeye yarayan elemanın adı nedir?
13. Ziller kaç volt gerilim aralığın doğru olarak çalışırlar?
14. İki buton ile bir zilin çalıştırılması devresinde butonlar birbirine nasıl bağlanırlar?
15. 220 / 8 V olan bir transformatörün Sekonder sipir sayısı 75 olduğuna göre bu transformatörün dönüştürme oranını ve primer sipir sayısını bulunuz.
16. 240 / 12 V olan bir transformatörün Sekonder sipir sayısı 50 olduğuna göre bu transformatörün dönüştürme oranını ve primer sipir sayısını bulunuz.
17. Elektrik tesisatlarında kullanılan standart iletken kesitlerini sırasıyla yazınız.
18. Kapı otomatiği nedir? Hangi amaçla kullanılır?
19. Tornavida çeşitlerini yazınız.
20. Güvenlik aletlerini yazınız.
21. Lehimleme malzemelerini yazınız.
22. Kargaburun hangi işlerde kullanılır?
23. Gözleri toz, talaş, gaz ve zararlı ışınlardan korumak için ne kullanılır?
24. Matkap ucu çeşitleri nelerdir? Yazınız
25. Deney Bordu (Bread Board) nedir?
26. Aşağıdaki malzemelerin isimlerini yazınız.

ÇALIŞMA SORULARI

1)Lehimin sökülerek tamamen temizlenip alınmasında hangi malzemeler kullanılır?
2) Havya Çeşitlerini yazınız.
3)Lehim yapılırken metal yüzeyin temizlenmesi ve ısınmadan dolayı tekrar olaşabilecek oksitlenmeleri önlemek için ne kullanılır?
4) Baskı devre çıkarma yöntemleri nelerdir?
5) Entegrelerin lehimlenmesinde nelere dikkat edilmelidir?
6) İyi bir lehimlemenin özellikleri nelerdir?
7) Aşağıda renk kodu verilen dirençlerin değerlerini bulunuz.
Sarı-Sarı-Mor-Altın : ……………………………………………………………………………
Kahverengi-Siyah-Kırmızı-Altın : ……………………………………………………………………………
Kırmızı-Kırmızı-Kırmızı-Gümüş : ……………………………………………………………………………

8 ) 390Ω’luk %5 toleranslı direncin renk bantlarını bulunuz.
9) Aşağıda sayı kodları verilen kondansatörlerin değerlerini bulunuz.
680:………………………..      122:………………………..     8n4:………………………..
,85 :………………………..      p75 :………………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir