Elektrik – Elektronik ve Ölçme 3

390Ω’luk %5 toleranslı direncin renk bantlarını bulunuz.

%5 toleranslı 33kΩ’luk direncin renk bantlarını bulun?
A) Kırmızı, Kırmızı, Turuncu, Altın
B) Turuncu, Turuncu, Turuncu, Altın
C) Turuncu, Turuncu, Kırmızı, Altın
D) Turuncu, Kırmızı, Kırmızı, Altın

%10 toleranslı 1K’lık 3 adet seri bağlı direnç düzeneğinin direnci ölçülmüş ve 2,25K çıkmıştır. Bu durumda aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Ölçülen değer hata payı sınırları içindedir.
B) Ölçü aleti yanlış ölçüm gerçekleştirmiştir.
C) Düzenekteki dirençlerden biri hatalı üretilmiştir.
D) Ölçülen değer hata payı dışındadır.

Aşağıda verilen soruları doğru ya da yanlış olarak cevaplayınız.
1. Elektrik devrelerinde harcanan güç akım ve gerilimle doğru orantılıdır.
2. Wattmetreler ölçüm yapabilmek için akım ve gerilim değerine ihtiyaç duyar.
3. Wattmetreler reaktif güç ölçer.
4. Küçük güçler ölçülürken akım bobinin uçları sonra bağlanmalıdır.
5. Analog sayaçlar ile farklı tarifeler üzerinden ücretlendirme yapılabilir.
6. Analog sayaçlarda akım ve gerilim bobini olmak üzere iki bobin bulunur.
7. Analog sayaçlarda akım bobini uçlarının ters bağlanması herhangi bir sorun oluşturmaz.
8. Sayaçlar elektriksel işi ölçer.
9. Bir fazlı sayaçlar ile üç fazlı sayaçlar arasında bağlantı ve yapı farkı yoktur.
10. Sayaçlar her akım değeri için uzun süre iş ölçümü yapabilir.

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
1. Kontrol kalemlerini küçük vidaların sökülüp takılmasında kullanabiliriz.
2. Kontrol kalemleriyle devrede (sistemde) gerilim olup olmadığının kontrolü yapılır.
3. Tornavidalar duvarlara kanal açmak maksadıyla kullanılmamalıdır.
4. Kontrol kalemleriyle yüksek gerilim kontrol edilebilir.
5. Zorunlu kalınsa bile düz uçlu tornavidalar keski maksatlı kullanılmamalıdır.
6. Kontrol kalemi ile tornavidaların yapabileceği işlerin tamamı yapılabilir.
7. Tornavidalar ile devrede gerilim kontrolü yapabilmek için dikkatli olunmalıdır.
8. Tornavidalar vidaları sıkmak ve açmak amaçlı kullanılan yardımcı el aletidir.
9. Saatçi tornavidaları ile elektrik devrelerinde tamiratlar yapılmamalıdır.
10. Dijital kontrol kalemi çok uçlu bir tornavida çeşididir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun ifadeyi yazınız.
1. Su, katı gibi ortamlarda kulağın algılayabileceği basınç değişimleri …………………. olarak tanımlanır.
2. İnsan kulağı 16 Hz ile ……..…………. Hz arası ses dalgalarını duyar.
3. Ses şiddeti seviye birimi olarak ………. adlandırılır.
4. Ses hızı havada ……………………………m/sn’ dir.
5. Ses şiddet seviyesi, referans ses basıncı ile ………….’nın oranının logaritmasının 10 katına eşittir.
6. Ses seviyesini ölçen aletler …. olarak adlandırılır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Bir maddenin birim hacminin kütlesine ……… denir.
2) Bütün maddeler gibi sıvılar da yer çekimine maruz kaldıkları için ………………..vardır.
3) Atmosfer basıncını kısaca ………ile gösteriyoruz.
4) Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
A)Atm B)Bar C)Psi D)Foot
5) 7 bar ………….………… pascaldır.
6) I. Manometrelerle katıların basıncı ölçülür.
II. Bütün cisimler bulundukları yüzeylere bir basınç uygularlar.
III. Akıcılık derecesi viskozite ile ifade edilir.
Yukarıdaki yargılarda hangi ya da hangileri yanlıştır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ,II ,III
7) U tipi manometreler içerisinde en çok …. bulunur.
8 ) Dijital manometrelerde basıncı algılama için içerisinde ……..…..denilen malzeme bulunur.
9) Sıvı maddelerin molekülleri birbirleri üzerinde …………için akışkandırlar.
10) Borudan borulu manometre içerisine sıvı girdiği zaman boru ……………………….hareketi yapar.

Floresant lamba tesisatını çiziniz.

Vaviyen anahtar tesisatını çiziniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir