Flash ActionScript ile Kütüphanedeki Sesi Çalma

Flash İle bir animasyon yaptığınızda ve animasyon sırasında ses çalmak istediğinizde normal şartlar altında ses dosyası kütüphaneye eklenerek sahneye yüklenirse ilgili kareye gelinince ses otomatik olarak çalınacaktır. Bu konuyla ilgili mekaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Genellikle bir ses animasyonda bir düğme tıklandığında yada başka bir işin sonunda çalınması gerekirse o zaman kütüphanedeki sesi yada dosyanın yanında bulunan harici bir sesi çalmanız gerekir. Eğer harici ses çalıyorsanız işlem basit. Üsteki makalede gerekli açıklamalar mevcut ama bunun olumsuz yanlarından bir tanesi şudur; kullanıcı yanlışlıkla sesleri silerse animasyonda o ses çalınamaz. Bunun için sesi animasyona gömülü hale getirmemiz gereklidir.

Peki gömülü sesi nasıl çalacağız. İşte burada çalma işleminden önce birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Gelin bu konuya bakalım şimdi.

Flash geliştirme aracını kullanarak bir ses dosyasını animasyona gömmek için:

 1. Dosya > İçe Aktar > Kütüphaneye Aktar seçeneklerini belirleyin ve sonra bir ses dosyasını seçip içe aktarın. Ben dogru.mp3 için yapacağım bu işlemi.
 2. Kütüphane panelinde içe aktarılan dosyanın adını sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini belirleyin. ActionScript için Dışa Aktar onay kutusunu tıklatın.
 3. Sınıf alanına, ActionScript’te bu gömülü sesi ifade ederken kullanılacak bir ad girin. Bu, varsayılan olarak, bu alandaki ses dosyasının adını kullanır. “dogru.mp3” adında olduğu gibi dosya adında bir nokta varsa, bunu “dogrump3” gibi değiştirmeniz gerekir; ActionScript, sınıf adında nokta karakteri olmasına izin vermez. Temel Sınıf alanında flash.media.Sound öğesinin gösterilmesi gerekir.
 4. Tamam’ı tıklatın. Bu sınıfın tanımının sınıf yolunda bulunamadığını belirten bir iletişim kutusu görebilirsiniz. Tamam’ı tıklatıp devam edin. Uygulamanızın sınıf yolundaki herhangi bir sınıfın adıyla eşleşmeyen bir sınıf adı girdiyseniz, flash.media.Sound sınıfından miras alan yeni bir sınıf otomatik olarak sizin için oluşturulur.
 5. Gömülü sesi kullanmak için, ActionScript’te o sesin sınıf adına başvurulur. Örneğin, aşağıdaki kod başlatılarak otomatik olarak oluşturulan “dogrump3” sınıfının yeni bir örneğini oluşturur ve bir düğme yada olay sonucunda o sesi çalabilirsiniz.
  var ses:dogrump3 = new dogrump3();   //dogrump3 sınıfında ses adında bir nesne oluşturduk
  var channel:SoundChannel = ses.play(); // ses nesnesini kullanarak sesi çaldık

  Böylelikle ses animasyona gömülü olarak çalacaktır artık. ses dosyasını da animasyonla beraber taşımanıza gerek yok.

iyi gün

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir