Php’de Değişken Aktarımı

$ad = "mustafa";
$ad2 = $ad;

Tüm programlama dillerinin yapı taşını değişkenler oluşturur. Değişkenlere daha öncede değinmiştik. Değişkenler gerekli bilgileri taşıdıkları için içerisindeki bilgilerinde aktarılması önemlidir. Değişkenlerde yapılacak hatalar bilgi kaybına yada karmaşasına neden olabilir. Değişkenlere direkt olrak bilgi aktarıldığı gibi değişkenler birbiri içerisine de bilgi aktarabilir. Php’de aktarma operatörü eşittir( = ) ‘dir. Değişkene değer aktarmak için önce değişken yazılır sonrada eşittir işareti ile aktarılacak olan değer yazılır. Burada dikkat eilecek bir nokta vardır ki o da şudur; aktarılacak değer sadece sayılardan oluşuyorsa değişken değeri normal olarak yazılır ama değer sayı ve karakterlerden oluşuyorsa çift tırnak içerisine alınması şarttır. Aksi halde sorun yaşanacaktır. Bunlara örnek verelim.

$adi = "mustafa";
$soyadi = "akbal";
$not1 = 50;
$not2 = 25;
$not3 = "25";

Gördüğünüz gibi ad ve soyad olarak belirlenen değişkenlere atanan değerler tırnak içerisinde eğer öyle olmasa sistem hata verecektir. not3 değişkeni ise sayı değeri alıyor ama tırnak içerisinde aktarma yapılmış. Bu durumda bir sorun çıkmayacaktır.

Değişkenler birbiri içerisinede değer aktarabilir demiştik yani bir değişken içerisindeki bilgi başka bir değişkene aktarılabilir. Bu işlem için değişkene aktarılacak değer kısmına diğer değişkenin adı yazılır. Tabi bu yapılırken aktarılacak değişken içerisinde bilgi olmalıdır. Eğer bilgi yoksa boş değer aktarılacaktır ki bu da değişkenler içerisinde bir değişiklik yapmaz. Değişkeni değişkene aktarırken aslında bir nevi kopyalama yapmış oluyoruz. Buna örnek verirsek;

$ad = "Mustafa";
$ad2 = $ad;

 Bu durumda ad değişkeni içerisindeki bilgi ad2 değişkenine aktarılmış oldu yani ad2 değişkeninde “Mustafa” değeri bulunmaktadır.

Peki şu örneği incelersek ne sonuca varırız?

$oyuncak = "araba";
$sepet = $oyuncak;
$sepet = "çiçek";

Bu durumda olacak olan ise şudur; kodlar yukarıdan aşağı doğru çalışır. İlk önce sepet değişkeni içerisine oyuncak değişkenindeki “araba” değeri aktarılır ve içerisinde “araba” değerini saklar. Taki sepet değişkeni içerisine “çiçek” değeri aktarılana kadar. Değişkenler birden fazla değer tutmayacağı için  ilk değer silinir en son aktarılan değer tutulur bu sebeple de sepet içerisinde artık “çiçek” vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir