Php’de Değişkenler

Değişkenler, bilgileri içerisinde tutan, gerektiğinde içeriğindeki bilgiler değiştirilebilen (sabitler hariç) bilgi taşıyıcılardır. Değişkenler bir programlama dilinin olmazsa olmazıdır.
Programlama dillerinde değişkenleri içerisine atılacak bilginin özelliğine göre tanımlamak gereklidir ancak php bizi değişken tanımlama konusunda büyük bir külfetten kurtarıyor. Php de değişken tanımlamak birçok programlama ve script dilinde olanın aksine belirli bir program bloğunda tanımlanmaz.

Değişkenler gerektiğinde içine değer gönderilerek tanımlanır. Yani değişkenin tipini belirtmemize gerek yoktur. Değişkenin tutacağı bilgi içerisine atıldığında kendisi otomatik olarak değişken türünü belirler.

 
Aşağıda bazı değişken tiplerini inceleyelim.
Tamsayı (Integer): 5  124  9834 gibi
Çift (Double, Virgüllü): 3,567 gibi
Alfanümerik (String, karakter): "Mustafa" gibi (İçerinde sayılarda olabilir "5.sokak" gibi)
Mantıksal (Boolean): doğru (true)/yanlış (false) gibi
Nesne (Object)
Dizi (Array)
 
Değişkenler tanımlanırken dikkat edilecek kurallar vardır. Bunlar;
1.Değişken isimlerinde Türkçe (ö,ç,ş,ğ,ü,ö,İ,ı) karakter kullanılmaz.
    $degisken -> Doğru 
  $değişken -> Yanlış

2. Değişken isimleri rakam ile başlayamaz ama rakam ile devam edebilir.

  $sinav1 -> Doğru
  $1sinav -> Yanlış
3. Değişken isimlerinde özel karakterler (*,?,+,- v.b.) kullanılamaz.   
$sinav-1 -> Yanlış
 
4. Değişken isimlerinde boşluk kullanılmaz. Onun yerine alt çizgi (_) kullanılabilir.


  $sinav_1 -> Doğru
  $sinav 1 -> Yanlış

5. Değişken isimleri belirlendikten sonra içerisine bilgi eşittir (=) operatörü ile aktarılır. Değişkenlere bilgi aktarırken eğer aktarılacak bilgi sayı ise değişkenin değerini çift tırnak (" ") içerisine almaya gerek yoktur. Ama eğer aktarılacak bilgi metin (string) türünde ise muhakkak çift tırnak içerisine alınmalıdır.
  $isim = "mustafa"; -> Doğru
  $not = 50; yada $not = "50" -> Doğru
  $isim = mustafa ->Yanlış
 
Şimdi değişken tanımlamalarına örnek verelim;
<?
  $isim = "Mustafa";
  $soyad = "Akbal";
  $not1 = 50;
  $not2 = 55;
?>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir